Bình luận

Thực ra cô đơn không đáng sợ,chỉ là lắm lúc nhìn ngta có đôi có cặp mà mình thì bơ vơ lạc lõng nên mới thấy chán ghét cô đơn mà thôi #Rye