Bình luận

Chấm câu cuối "được nhiều chàng trai theo đuổi ko nói lên đươc gi cả, quan trọng ai sẽ vì mày mà ở lại'