Bình luận

" ..Tại em dại khờ Yêu mà chi người thuỷ thủ Biển dịu hiền và biển cũng điêu ngoa Lời ngọt mật anh cho em và cho biển Tiếng nói yêu thương đã mất vẽ thật thà Em yếu đuối nên em đành phải mất Và con tàu theo biển mãi đi xa.."