Bình luận

Cuộc đời tôi bias Youngjae và Jaebum và hôm ấy tôi thấy được tất các thành viên trừ 2Jae Đouma cuộc đời tôi =]]]]]♢
Hiu hiu, mấy lầu trên ơi, Choi YoungJae là của iem mà, đừng bias nó nữa, hậu cung đông lắm rồi, iem ko muốn đánh nhau vs mấy chế đâu ??????