Bình luận

Order goods fansite thì cậu lên twitter trực tiếp của fansite đó, bao giờ có goods mới thì các chị master sẽ đăng những GroupOrder của các nước chính thức ấy
#5979 Quất bên Golden Shop :D always có nhé :D #5980 Ord bên synnara để đảm bảo được tính vào điểm alb cho các anh nhá. #5981 Bên JNG hay có ord goods của fansite nhé bạn. Chỗ đó uy tín nhé
Thật ra ord album mới tốt hơn. Mua album nhượng ko giúp tăng lợi nhuận cho trai nha. Mình thấy alb cũ vẫn còn chưa sold out hết đâu. Vẫn có n shop nhận ord nha bạn.