Bình luận

K cần tạo acc đâu b, vote bằng face hoặc mail á, khi nào k vô bằng mail đc thì mới lấy mail đó tạo acc trên soompi
lúc đầu vote thì mình cũng k vote dc k login dc, thử tất cả các cách mà page support ns tới r mà vẫn k dc, r tự nhiên mấy hôm sau vào lại login vẫn k dc mình tắt đi bật tab ms vago lại soompi thì thấy đã login r