Bình luận

Hòa cậu làm sao mà để để dính phốt vậy chứ trai Khoa Điện toàn FA lại hiền lành ga lăng nữa mà ?
Nguyên cái trường biết bao nhiêu ngành... Bao nhiu trai sinh trai đẹp. Cứ va vào khoa Điện rồi than với trách! Thiện tai!
Ôi các chàng trai khoa Điện ... Sao kỳ nào Cfs bắt kỳ nơi đâu bắt kỳ chỗ nào cũng thấy mấy ah v??? >>Ku_Mập<<