Bình luận

Cuộc đời e là 1 đường thẳng vì anh mà rẽ ngang. Vậy thì e xin a đừng bao h đi rẽ để e rẽ 1 mình khỏi thấy mặt chó a...