Bình luận

2 hẻm. Này chắc quét zalo tìm xung quanh xong làm quen rồi chịch nhau chán xong tìm rau mới thôi mà. Nữ thanh niên ảo tưởng của năm. Chắc lúc quen để chịch muốn giữ nó riêng mình mà ai ngờ nó chỉ xem như rau nên nó lạnh nhạt. Rồi ct. Giờ ngồi buồn buồn thèm lại lên đây viết cfs. Giờ nó đang chăn rau khác rồi cưng à. Cưng cũng chờ tiếp trai khác quét zalo tìm cưng, lại tiếp tục như vậy đi, mơ tưởng cái gì