Bình luận

Phạm Phước Đặng Toàn đây , bạn mình là hlv thể hình bên tài nguyên nhé :)))) bạn này hay tập ở nguyễn kim , muốn tập chung thì liên hệ bạn này nhé :)