Bình luận

[Trả lại cô bé 1 chút Thính :3] Nếu khoảng cách không gian, thời gian không là vấn đề... thì a vẫn luôn tự tin “ mình sẽ cùng đồng điệu”. ??
Ai cũng có quyền được chọn lựa. Đồng chí nào can đảm không sợ độ cao thì liều mình đi. Cô gái này thực tế. Đáng tin cậy
Nếu em k ngại cho a vay ít vốn cứu a qua mùa banh bóng này đi rồi a trừ nợ dần khi 2 ta về chung nhà, nếu k chung nhà thì mình coi như k nợ gì nhau cũng được ???
Lê Việt bay vào đi bạn ơi ?. Bạn mình gốc bình định, đã đi làm có công việc ổn định, biết quan tâm người khác....còn rất nhiều thứ hay ho ???
Đào Quang Minh Khánh Duy ĐinhTrọng Ý Nguyễn mình làm mai cho bạn 3 người luôn này...được a nào thì chọn a ấy nhé...good luck to you haha...bạn hãy mang a ấy đi thật xa dùm mình...thanks in advance.