Bình luận

Cái gì ảo thì nó sẽ trở lại đúng vị trí của nó thôi. Tốt nhất là nên đi ra ngoài nói chuyện và làm quen với những người thật tế sẽ tốt hơn. Vì đó mới là cuộc sống thật
Đừng hối tiếc làm gì.. thực tế nếu ngta có tình cảm với bạn, ngta sẽ tự động tìm hiểu, không cần bạn phải thể hiện để ngta thấy.. Nên lạc quan và tìm 1 người khác tốt hơn...