Bình luận

Chị hứa đợi anh.. Vài năm sau đó anh du học vội vã tìm C.. C vẫn xinh như ngày nào. Anh tiến tới trc mặt C.. 4 mắt nhìn nhau. C kêu rõ to... Con ơi lại chào chú nào.