Bình luận

Nhiều khi *** biết nói gì khi một thằng có người yêu lại được một người khác thích, còn mấy thằng FA thì mãi FA thôi.