Bình luận

Hội chị em UTE đâu, nào ta cùng chửi chetme nó luôn nàooo :v Tôi tuy không phải con gái cơ mà thằng thớt này não tôm quá nên ịt ẹ éo chửi éo được :v Định mệnh màyyyy :v #Ice