Bình luận

Đề tài muôn thuở, tùy từg ng và cách suy nghĩ về bạn thân khác giới thôi. Chủ thớt nên thẳng thắn với bạn thân đi ạ, bit đâu sẽ giữ đc tình bạn?
Cqq.. t cũng có con bạn thân khác giới.. kêu nó là vợ đẹp. Nó kêu tao là chồng xấu. Thế là nhờ nó mà tao ế sml ? tụi nó toàn tưỡng tao có bồ k hà.