Bình luận

Mình thấy chủ thớt cũng mâu thuẫn vãi. Nói câu "các bạn đem định kiến quan điểm riêng bản thân mình để đánh đồng cả 1 vùng miền", chả khác gì chuyện bạn lôi 2 3 thằng kia ra đánh đồng sv trường Cn. Suy nghĩ trước khi nói nhé, dislike :))