Bình luận

Đã ko đẹp, ế mà còn kén chọn :v em xin giơ táy rút lui thôi, do ai, trách ai bây giờ đây, ú u ú ù :v