Bình luận

Tối ngày đòi con trai trên 1m65 1m7, thế rồi mấy đứa 1m64 trở xuống bỏ đi đâu. Đó là mấy đứa 1m64 trở xuống sẽ nói vậy, riêng mình thì mình trên 1m7 cũng ế thấy mồ luôn.