Bình luận

Tin nhắn này không mang tính chất khoe khoang:thê thao mình có chơi.gym mình cũng có tập..guitar mình cũng biết...ma ế thì vẫn ế thôi..gi chứ ngoại hình nó quan trọng ghê ghớm lắm ấy.