Bình luận

Tặng bạn 1 câu. " Khi bạn tán tỉnh thành công một người đang có người yêu (hoặc có gia đình), chẳng qua bạn đã tìm được một kẻ phản bội mà thôi."