Bình luận

Cmt đầu tiên cf lý do là là 76 và học spkt thôi chứ có vợ con rồi. Chúc chú may mắn. 76 điểm danh đi .... : )))))