Bình luận

" Ko ưa thì đòi ct...sẵn sàng đánh...chửi tục...CHỬI CHA MẸ....bắt xuống xe trong đêm...." => T cần 24.999 sv UTE "quyên góp" tiền mua váy!