Bình luận

#1 bạn biết tỉ lệ chọi nam nữ của trường này là bao nhiêu không mà qua đây la liếm :v tránh xa ra , trai spkt là của trai spkt , à nhầm gái spkt là của trai spkt :)))