Bình luận

Tình yêu không phân biệt giới tính. Hỡi thế gian tình ái là chi Mà đôi lứa thề nguyền sống chết Nam bắc 2 đàng rồi ly biệt Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san. Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ. Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao Giờ chang đang ở nơi nao Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng. Chắc bạn ấy theo người khác rồi. :/
ồ chàng trai này ( mà k biết gọi trai có đúng hay k), làm nũng dễ sợ, còn bánh bèo hơn cả tụi con gái (bao gồm tui)