Bình luận

ồ chàng trai này ( mà k biết gọi trai có đúng hay k), làm nũng dễ sợ, còn bánh bèo hơn cả tụi con gái (bao gồm tui)
Tình yêu không phân biệt giới tính. Hỡi thế gian tình ái là chi Mà đôi lứa thề nguyền sống chết Nam bắc 2 đàng rồi ly biệt Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san. Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ. Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao Giờ chang đang ở nơi nao Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng. Chắc bạn ấy theo người khác rồi. :/