Bình luận

Trích lời ông anh trên công ty: lấy vợ là phải lấy đứa nào ít hơn dăm mười tuổi, chứ lấy mấy đứa bằng hoặc chênh vài tuổi về ban đầu nói chuyện thấy như nói chuyện với mẹ, được ít bữa thì cứ như nói với bà nội :)))