Bình luận

Giời ơi, có cái viêm gan B mà t tưởng ổng bị Hiv, làm thấy ghê hà, cái này nhẹ nhàng thôi, đa phần là tự khỏi, mà ăn thua là thớt có nằm trong chỗ đa phần không thôi.