Bình luận

1- ko 1 thằng đàn ông nào, tuyệt đối ko 1 thằng nào tiếp cận 1 đứa con gái với mục đích làm bạn dù chỉ là bạn thân, tỉnh lại đi bấy bì. "À, T có 1 thằng bạn thân, khá là bản lĩnh ???? "