Bình luận

Post mấy cái gì đâu không vậy. Dù có Gay hay không Gay thì cũng méo chấp nhận được đàn ông có gia đình mà trăng hoa ở ngoài. Đi ăn với vợ con mà còn ngó được thằng khác thì tao cũng lạy...
Đồng tính theo t k xấu mà t gai cái thể loại lén lút sau vợ. Mà Gay lại còn lấy vợ. Bỏ đi ông ơi. Để ngta làm lại cuộc đời. Cha già này