Bình luận

Gửi Rơm, nếu cậu đọc được comment này thì tớ muốn hỏi cậu vào điều. Đầu tiên là sau khi thi Đại học xong, cậu không liên lạc với tớ mà mãi đến khi họp lớp cậu mới inb hỏi chuyện này nọ? Tớ biết tớ rất vô tâm khi từ chối cậu trong cả cấp 3 nhưng tớ có lí do riêng của tớ. Bỏ chặn fb đi rồi tớ sẽ trả lời tất cả câu hỏi của cậu