Bình luận

Gửi bạn. Vấn đề ở đây không phải giáo luật, mà là tư tưởng của những bậc trưởng bối. Mình cũng từng nghe cha chánh xứ ở giáo xứ Thánh Tâm bên quận 9 nói về vấn đề này rồi, nếu có thể bạn đến tìm cha để xin lời khuyên nhé!