Bình luận

bồ dell gì nữa ... bố m sắp rớt tim vì chuyện bồ r ... hứa là ở giá nuôi ba mẹ ... đéo bồ bịch