Bình luận

Một vài điều nhỏ với các bạn Trường học không dạy các bạn cách làm người mà chính là trường đời, việc các bạn tiếp xúc với xã hội thông qua tham gia hoạt động, làm thêm, tình nguyện, học AV chính là cách bạn tốt nghiệp cuộc đời SV của mình chứ không phải thông qua điểm số. Việc các bạn có điểm số tốt là một điểm mạnh, tuy nhiên nó không đồng nghĩa các bạn có công việc tốt, lại càng không thể nếu bạn chỉ dùng thời gian của SV cho những việc vô nghĩa như chơi game, gái gú ,a fb các kiểu suốt ngày và ra trường lại đổ lỗi cho số phận. Mình không thể chấp nhận một việc là các bạn SV 4 năm đó các bạn làm cái gì, mà gửi mail cũng không biết ghi tiêu đề, nội dung cũng không chấm phẩy viết hoa cho đúng kiểu, người tuyển dụng như tôi cũng chả muốn gặp các bạn để mà phỏng vấn làm gì cho mất thời gian. Hồ sơ để đi làm thì đầu tư tí, chụp ảnh thì làm ơn mặc giùm cái áo sơ mi cho nó lịch sự, chịu khó tạo cho mình cái CV ấn tượng chứ không phải mua cái đơn điền vào cho có, tham gia hoạt động xã hội , làm thêm gì đó thì ghi vào, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao khả năng tương tác xã hội của các bạn. Nhận được lời mời phỏng vấn có rớt hay đậu cũng nên gọi lại cảm ơn công ty một tiếng, pvấn đi đúng giờ, người ta còn đánh giá cao mà suy nghĩ lại. Thân ái <3