Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2966 "t chỉ muốn kiếm đồng bọn thích Ocha thôiiiii !! Ss3 sắp comeback rồi
Hình mô tả cho bài confession
#2966 "t <a href="https://confession.vn/14104-lay-chong-trung-quoc-la-khong-yeu-nuoc-la-tham-tien-chi-gai-minh/" title="chỉ" alt="chỉ">chỉ</a> muốn kiếm đồng bọn <a href="https://confession.vn/ly-do-nen-can-ban-than-___________________-vebay/" title="thích" alt="thích">thích</a> Ocha thôiiiii !! Ss3 sắp <a href="https://confession.vn/13394-mot-nam-ke-tu-ngay-anh-bo-me-con-tao-i-tao-quen-anh-trong-mot-ch/" title="comeback rồi" alt="comeback rồi">comeback rồi</a> ;) https://www.facebook.com/UraOchaTea/"