Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2906 "Kanou ơi em đẹp lắm lắm #Hoshino,me_wo_tsubutte https://imgur.com/gallery/T7lLN"
Hình mô tả cho bài confession
#2906 "Kanou ơi em <a href="https://confession.vn/12440-chao-cau-thanh-xuan-cua-to-cau-va-to-hoc-cung-khoi-khac-lop-an-tuong-au-tien-ve-cau-la-mot-tha/" title="đẹp lắm" alt="đẹp lắm">đẹp lắm</a> lắm #Hoshino,me_wo_tsubutte https://imgur.com/gallery/T7lLN"