Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2850 "Nhìn cảnh này mà lòng tao thấy chua xót quá :'( https://imgur.com/a/LwvVU"
Hình mô tả cho bài confession
#2850 "Nhìn cảnh <a href="https://confession.vn/11484-07072016-3-07072017-ki-niem-1-nam-ngay-cuoi-va-cu-thoc-cua-me-a-tron-7-thang-hom-nay-hai-me-co/" title="này" alt="này">này</a> mà lòng <a href="https://confession.vn/13825-ung-lap-gia-inh-som-hom-nay-2-vo-chong-lai-cai-nhauko-biet-lan-t/" title="tao thấy" alt="tao thấy">tao thấy</a> chua xót quá :'( https://imgur.com/a/LwvVU"