Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2836 "Hế lô các bạn, tình hình là mùa anime mới sắp tới mà mình
Hình mô tả cho bài confession
#2836 "Hế lô các bạn, tình hình là mùa anime mới sắp tới mà <a href="https://confession.vn/vo-tao-chao-chung-may-lai-la-tao-ay-sau-muat-nam-boi-bo-u-chat-cho-uon/" title="mình" alt="mình">mình</a> thì là <a href="https://confession.vn/9938-cam-on-anh-a-buoc-en-cuoc-oi-cua-em-minh-la-k54-con-anh-la-bk-er-a-ra-truong-minh-va-anh-gap-nh/" title="đứa" alt="đứa">đứa</a> thích đọc First Impression trước rồi mới quyết định xem bộ nào, nói chung là theo chủ nghĩa hùa =))))))) Mà tình hình là ngoài vnsharing và Takoyaki (? Lâu lâu có chứ không thường xuyên, dạo này có khá đáng kể nhưng không nhiều, đa số là chỉ do một người viết), thì mình không <a href="https://confession.vn/12513-lam-an-ong-kho-lam-ma-chang-biet-noi-sao-nua-thang-ban-than-em-gio-no-bao-tao-ko-can-con-gai-n/" title="còn biết" alt="còn biết">còn biết</a> trang nào viết FI nữa. Nếu Anime Reviewers page mà viết vài FI ngắn thì tuyệt quá. Có bạn náo còn trang khác viết FI không, cho mình xin. Cảm ơn ạ"