Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2831 "Bxh các thể loại fan mình ghét nhất mọi thời đại: 1. Teencode, wibucode,
Hình mô tả cho bài confession
#2831 "Bxh các thể loại fan <a href="https://confession.vn/13284-cuoc-song-nay-no-phu-lam-chi-la-nhan-vien-vao-lam-viec-tai-cong/" title="mình ghét" alt="mình ghét">mình ghét</a> nhất mọi thời đại: 1. Teencode, wibucode, kiểu ""trazh, pzo,..."" mình biết là các bạn cố tình, nhưng đé* hiểu <a href="https://confession.vn/anh-ko-u-kinh-te-va-tinh-te/" title="sao" alt="sao">sao</a> mình cảm thấy các bạn như bọn trẻ ranh cố tỏ ra mình thặng đưởng. 2. Blame taste của người khác 3. Wibu 4. ""Bộ của tao <a href="https://confession.vn/13509-con-gai-lam-long-_-moi-nguoi-tam-su-ve-chuyen-con-gai-lam-long-i/" title="là hay" alt="là hay">là hay</a> nhất, còn lại như c*c, mày biết cái đé* gì mà chê"" rồi bắt đầu lôi phụ thân, mẫu thân người khác ra *** 5. Cố đú mấy bộ Dark deep mặc dù đé* biết là có hiểu hay không rồi đăng lên wall kiểu ""hay, giàu nhân văn, nghệ thuật, chưa xem mấy bộ này không phải là fan anime,..."""