Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
tôi mù thông tin quá h mới biết DAL dc xb ở VN
Hình mô tả cho bài confession
#2829 "tôi mù thông tin quá h mới biết DAL dc xb ở VN https://m.facebook.com/Amak.vn/photos/a.149966975138926.31131.146973895438234/1173263456142601/?type=3&source=48&refid=28&_ft_=qid.6538770002106640728%3Amf_story_key.-6984307589733929577%3Atop_level_post_id.1173265792809034%3Apage_id.146973895438234%3Asrc.22%3Apage_insights.%7B""146973895438234""%3A%7B""role""%3A1%2C""page_id""%3A146973895438234%2C""post_context""%3A%7B""story_fbid""%3A1173265792809034%2C""publish_time""%3A1522399324%2C""story_name""%3A""EntStatusCreationStory""%2C""object_fbtype""%3A266%7D%2C""actor_id""%3A146973895438234%2C""psn""%3A""EntStatusCreationStory""%2C""sl""%3A5%2C""targets""%3A%5B%7B""page_id""%3A146973895438234%2C""actor_id""%3A146973895438234%2C""role""%3A1%2C""post_id""%3A1173265792809034%2C""share_id""%3A0%7D%5D%7D%7D&__tn__=EH-R"