Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
5 năm trước
28/03/2018 16:55:21 #YDcfs20423 "Đôi lúc bởi vì bạn không biết điều đó quan trọng với
Hình mô tả cho bài confession
28/03/2018 16:55:21 #YDcfs20423 "Đôi lúc bởi vì bạn không biết điều đó quan trọng <a href="https://confession.vn/chuyen-kinh-di-ngan-gon/" title="với người" alt="với người">với người</a> ta đến thế nào nên bạn không hiểu, tại sao vì một <a href="https://confession.vn/13304-may-ong-tap-gym-cuc-suc-cuc-truoc-khi-yeu-nen-can-nhac-em-voi-ba/" title="chuyện" alt="chuyện">chuyện</a>, người ta lại buồn lâu đến thế, và dễ bị tổn thương đến thế. Làm ơn hãy <a href="https://confession.vn/13361-chia-tay-vi-xi-hoi-vao-mat-nguoi-yeu-thuc-ra-tren-oi-nay-co-rat/" title="nhẹ nhàng" alt="nhẹ nhàng">nhẹ nhàng</a> với những điều quan trọng của người khác, đối với bạn, không quan trọng, nhưng đối với người ta, đó là cả bầu trời thì thế nào, bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác ấy cho đến ngày bạn thật sự gặp nó đâu..." ____________________ - Không phải là bầu trời của bạn , nhưng là cả bầu trời với người khác ! #đen