Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
4 năm trước
28/03/2018 16:51:39 #YDcfs20423 "Có những người luôn luôn khó chịu với mọi người nhiễm nhiên
Hình mô tả cho bài confession
28/03/2018 16:51:39 #YDcfs20423 "Có <a href="https://confession.vn/hoi-thoi-cac-ban-nu-nhe-3/" title="những người" alt="những người">những người</a> luôn luôn khó chịu với mọi người nhiễm nhiên khi họ khó tánh, được cho là bình thường, chẳng ai trách Có những người luôn hiền dịu với mọi người, một ngày họ khó tánh, họ bị quở Hiền với người thì bị người bắt nạt Khó với người thì bị người bỏ rơi Tổng kết lại là tâm tính bạn hiền lành dễ chịu thì luôn sẽ bị bỏ rơi một mình" _____________________ - Ad lại rất thích những bạn hiền hiền <a href="https://confession.vn/tao-co-mot-thang-em-trai-lop-6-neu-e-ke-ve-no-thi-tao-co-the-ngoi-ca-ngay-noi-uoc-tinh-tao-thi-enh-o/" title="dễ chịu" alt="dễ chịu">dễ chịu</a> nhé ! Chơi với các bạn ấy rất dễ thương ấy <3 #đen