Bình luận

đọc đến cái đoạn mà bạn có ny chưa ? tưởng chủ thớt tiếp tục là: nếu chưa có thì làm ny mình đi , coi như đó là món quà mình tặng bạn :D #đen