Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2770 "Lời kêu gọi toàn thể fan Fate Grand Order nói riêng và fan Typemoon
Hình mô tả cho bài confession
#2770 "Lời kêu gọi toàn thể fan Fate Grand Order nói riêng và fan Typemoon kháng chiến, chống lại sự Hán hoá của lũ Hán nô vọng ngoại, xâm hại sự trong sáng của tiếng Việt! Hỡi đồng bào fan Fate toàn quốc! Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. <a href="https://confession.vn/10319-yeu-nhau-vi-bi-cuong-hon-minh-la-girl-cuu-sv-neu-chuyen-nganh-tcdn-sau-khi-tot-nghiep-h-minh-v/" title="Nhưng chúng" alt="Nhưng chúng">Nhưng chúng</a> ta càng nhân nhượng, thực dân Inazuma Eleven càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp lấy fandom của chúng ta một lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất fandom, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia dù là gay, les, cong, thẳng hay thụ. Hễ ai là fan Fate <a href="https://confession.vn/13425-lieu-tao-co-xung-ang-uoc-nhan-tinh-yeu-chan-thanh-hay-khong-ta-n/" title="thì" alt="thì">thì</a> phải đứng lên đánh thực dân Inazuma Eleven và <a href="https://confession.vn/12370-loi-tai-em-xau-em-hoi-buon-nen-len-ay-chia-se-hi-vong-se-tim-c-cau-tra-loi-tu-moi-nguoi-em-la/" title="bọn tay" alt="bọn tay">bọn tay</a> sai bù nhìn Hán nô wiki Typemoon, cứu lấy fandom Fate. Ai có bàn phím dùng bàn phím. Ai có chuột dùng chuột, không có chuột thì dùng hình waifu, đá thả muối, servant 5 sao. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Inazuma Eleven cứu fandom. Hỡi anh em chuyên quay servant, cày sự kiện! Giờ cứu fandom đã đến. Ta phải hy sinh đến cái nút bàn phím cuối cùng, để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về cộng đồng fan Fate Grand Order! Vì một Typemoon độc lập và thống nhất muôn năm Đánh đuổi bọn thực dân Inazuma Eleven và bọn nguỵ quân, nguỵ quyền wiki Typemoon Kháng chiến thắng lợi muôn năm!!!!!!!!! "