Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2769 "Giờ đã nói về cái cộng đồng fan Fate rồi giờ nói qua cái
Hình mô tả cho bài confession
#2769 "Giờ đã nói về cái cộng đồng fan Fate <a href="https://confession.vn/loi-cha-day-con-trai-cach-lay-vo-1-khi-chon-vo-con-ung-at-bao-nhieu-ti/" title="rồi" alt="rồi">rồi</a> giờ nói qua cái wiki Typemoon một tí :D Ối giời ơi tưởng thế đíu nào hoá ra nhờ sức ngoại bang, cụ thể ở đây là bên wiki Inazuma Eleven đổ qua viết bài giùm mới được ngần ấy bài :))))))))), đm đã lực không có còn cản người ta không cho người ta chiếm lấy wiki của mình :)))))) thương thương mấy chế ghê :)))))))) đm nội lực không có <a href="https://confession.vn/chac-chan-la-minh-roi/" title="còn chơi" alt="còn chơi">còn chơi</a> trò rước hổ sói vào nhà, rước voi về giày mã tổ, dẫn quân xâm lược ngoại bang là bọn wiki Inazuma Eleven vào chiếm đóng lãnh thổ, khác đíu gì Lê Chiêu Thống cầu viện quân Thanh qua :)))))))) Cái thứ cõng rắn cắn gà nhà mà mở mồm ra là Hán Việt this, Hán Việt that, chê bai nhóm dịch khác, bản thân thì bất tài phải dựa sức ngoại bang mà sống còn :))))) thượng đẳng quớ :)))))) dám chắc nếu xảy ra chuyện thì đem quân ngoại bang ra đàn áp chính đồng bào <a href="https://confession.vn/the-cho-vuong-shop-co-tam-phet-v-____________________________-beattrol/" title="mình :" alt="mình :">mình :</a>) đồ thứ chính phủ bù nhìn :))))))) Đã thế còn ra sức tắm máu đồng bào trong cái Hán Việt ngu si của mình, ngu mà còn bảo thủ thì không tiến bộ được đâu mấy chế :)))))) hế hế hế :))))) "