Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2760 Cảm nhận của tôi về 3 bé cẩu trong kyou no cerberus Roze :best
Hình mô tả cho bài confession
#2760 Cảm <a href="https://confession.vn/10960-co-bac-nao-o-ay-co-nguoi-yeu-nghien-shopping-online-ko-xin-loi-moi-nguoi-minh-uc-che-qua-nen-c/" title=" nhận" alt=" nhận"> nhận</a> của tôi về 3 bé cẩu trong kyou no cerberus Roze :best girl ,moe,kawai là loại waifu bạn sẽ hi sinh cả tính mạng để bảo vệ Shirogane:cá tính,mạnh mẽ là người mà bạn sẽ chấp nhận quỳ dưới chân và phục vụ ẻm suốt đời Kuro:vừa ngu vừa nhạt <a href="https://confession.vn/12214-co-phai-minh-bi-thoi-mien-hay-dinh-1-loai-thuoc-nao-o-minh-k58-nhe-minh-bi-nhu-nay-tu-nam-ngoa/" title="nhưng lại" alt="nhưng lại">nhưng lại</a> đc thiên <a href="https://confession.vn/13626-chao-anh-chi-moi-nguoi-nghi-sao-ve-khi-ra-mat-me-nguoi-yeu-thi-b/" title="vị hơn" alt="vị hơn">vị hơn</a> 2 em kia