Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2717 Girls Und Panzer: Das Finale chưa có nhóm dịch nào thầu hả mọi người?
Hình mô tả cho bài confession
#2717 Girls Und Panzer: Das Finale chưa có nhóm dịch <a href="https://confession.vn/mong-c-1-lan/" title="nào thầu" alt="nào thầu">nào thầu</a> hả mọi người? :'( thấy trên nyaa có rồi mà :( bộ <a href="https://confession.vn/137-gui-ba-co-le-khi-ma-ba-cam-la-thu-nay-tren-tay-thi-cung-la-thoi-kh/" title="đó hay" alt="đó hay">đó hay</a> mà không <a href="https://confession.vn/13433-tu-dung-1-ngay-ep-troi1-ngay-ca-nuoc-chung-vui-thi-minh-lai-bi-e/" title="thấy" alt="thấy">thấy</a> được nhắc đến nhiều ở cộng đồng M-A việt nhỉ, mong tương lai sẽ có ai đó dịch :((((((