Bình luận

người ta làm anime, kể cả làm phim Hollywood cũng là để fan xem và cảm nhận, đánh giá. Review đã là cả một cái ngành nghề lớn rồi, nhìn qua bên Mỹ ấy nó review anime còn khiếp hơn ở đây nhiều, mấy ông HDM, VNS vân vân cũng thường lấy ý tưởng từ mấy bài trên reddit về viết lại thôi :) tựu chung lại là nếu bạn đã không thích thì kệ đi chứ chửi vậy để làm cái gì?