Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#2716 "Chả hiểu viết review dài thòng để làm gì?Thể hiện ta đây văn hay
Hình mô tả cho bài confession
#2716 "Chả hiểu viết review dài thòng để làm gì?Thể hiện ta đây văn hay chữ tốt,trí <a href="https://confession.vn/12208-khong-phai-cu-gai-co-cong-la-chong-chang-phu-cho-phep-chi-uoc-xung-la-chi-nhe-cac-em-vi-nam-na/" title="tuệ hơn" alt="tuệ hơn">tuệ hơn</a> người à? Chắc gì tác giả đã nghĩ sâu xa đến thế?Tác phẩm giải trí thì review kiểu giải trí cho người đọc dễ tiếp thu,ngồi viết đến vài trang word để tỏ vẻ thượng đẳng,bác học à?Rồi mấy đứa hay share lấy share để mấy bài <a href="https://confession.vn/13981-chia-tay-vi-cach-an-mac-o-ay-co-anh-nao-an-mac-ma-loi-thoi-hoac/" title="kiểu vậy" alt="kiểu vậy">kiểu vậy</a> nữa.Share mấy bài dài thòng không làm mấy bạn <a href="https://confession.vn/nhieu-luc-oc-sot-ca-ruot-_/" title="trở nên" alt="trở nên">trở nên</a> thượng đẳng,lão làng hơn so với đám wibu hay share meme 4o vs shit post đâu.Chỉ thẳng tên luôn, HDM,VNS và gần đây là cái page Anime review gì ấy."