Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
4 năm trước
27/08/2018 22:55:29 #YDcfs21260 Học y có giá bao nhiêu và đáng giá bao nhiêu? Vừa
Hình mô tả cho bài confession
27/08/2018 22:55:29 #YDcfs21260 Học y có giá bao nhiêu và đáng giá bao nhiêu? Vừa mới ra trường và chuẩn bị ra đời, 24 tuổi và vẫn phải chờ đợi để làm ra đồng lương chính thức, để không còn phụ thuộc và để tìm lại một chút danh dự cho bản thân mình. Thực sự không phải bản thân không muốn học hỏi <a href="https://confession.vn/15514-cam-on-e-co-gai-a-khien-toi-yeu-ha-noi-toi-l/" title="nhiều" alt="nhiều">nhiều</a> hơn nhưng dường <a href="https://confession.vn/goc-ngon-tinh-nhat-ki-nhung-ngay-ben-nhau-cua-chinh-va-dung-bon-nam-kh/" title="như danh" alt="như danh">như danh</a> dự mình đã bị mất đi quá lâu; bọn họ ngay cả người thân cũng xem thường vì mình chưa làm ra 1 đồng <a href="https://confession.vn/15417-ny-qua-nghien-phim-dien-hi-cong-luoc-con-gai/" title="nào" alt="nào">nào</a>, bạn bè khoe lương hai ba chục triệu mà mình thì cứ học rồi thi mãi, rồi cuối cùng sự xúc phạm lớn nhất là từ thằng anh làm lương cao ngất trời, đem bản thân ra để dè biểu. Ok mọi thứ đến đây quá đủ rồi. Không còn quá tha thiết với nội trú mà đến lúc mình phải tự đứng lên làm việc mà đáng lẽ 6 năm trước phải làm. Đi xin việc !!! ____________________ - Cố lên !!! #đen