Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
4 năm trước
27/03/2018 22:33:30 #YDcfs20422 Xin chào các bạn nam thanh, nữ tú của trường YDS. Mình
Hình mô tả cho bài confession
27/03/2018 22:33:30 #YDcfs20422 Xin chào các bạn nam thanh, nữ tú của trường YDS. Mình là sinh viên của trường Phát Thanh - Truyền Hình 2, số là mình học quân sự chung với các bạn YDS17 thì mình có để ý một bạn nam. Mà ngặt nỗi <a href="https://confession.vn/10144-anh-xuat-hien-trong-cuoc-oi-em-vao-ngay-au-tien-cua-hoc-ky-2-nam-thu-2-cung-chinh-tai-mai-truo/" title="mình không" alt="mình không">mình không</a> biết tên bạn đó, mình cũng không dám lại hỏi tên, huhu. Ngày ăn ba cử <a href="https://confession.vn/10107-ngay-mai-chi-len-xe-hoa-voi-chang-trai-danh-ca-tuoi-tre-e-co-gang-vi-chi-chi-tung-co-mot-moi-t/" title="thì" alt="thì">thì</a> gặp bạn đó hết 3 lần. Bạn cao khoảng 1m72, cận mà chắc nhẹ, đeo kính nhìn <a href="https://confession.vn/13927-khong-tan-noi-gai-vi-chi-1m73-ban-ay-minh-quen-do-hay-oc-may-pag/" title="cũng đẹp" alt="cũng đẹp">cũng đẹp</a> mà không đeo nhìn cũng đẹp. Ai đó làm ơn cho FB bạn nam đó với. Sau này mình viết báo đền ơn cho? _________________________ - <3 #đen