Bình luận

ad hay mơ kiểu này nè : mơ thấy mình rời hội Ế , mừng quá , bật dậy giữa đêm chợt nhận ra thế giới bao trùm một màu đen ! ,,,,,,#đen